bbk-logo-rood-transparent
 

Vacature: De BBK zoekt vier nieuwe bestuursleden

Geplaatst op 15-12-2020  -  Categorie: Bestuur en beleid  -  Auteur: Fenneke Voorsluis

Vacature: De BBK zoekt vier nieuwe bestuursleden

Inleiding


De BBK is één van de oudste kunstenaarsverenigingen van Nederland.
De organisatie wil verder professionaliseren en vooral verjongen.
De BBK is daarom dringend op zoek naar 4 nieuwe bestuursleden.

De missie van de BBK

De BBK behartigt en vertegenwoordigt de positie van beeldende kunstenaars in Nederland en richt zich vanaf 1945 op het verbeteren en zichtbaar maken van deze doelgroep in de politiek.
Zo wil de vereniging een relevante bijdrage leveren aan het maatschappelijke discours.

Governance


De BBK heeft een bestuur-directie model. De uitvoerende taken zijn gemandateerd aan de coördinator en hij moet hierover verantwoording afleggen aan het bestuur. Het bestuur heeft vier rollen:
• De rol van vertegenwoordiger van de leden
• de rol van toezichthouder,
• de rol van werkgever,
• de rol van adviseur

Het bestuur van de BBK ziet toe op de continuïteit van de organisatie, waarbij het draait om de gedeelde visie van de directie en het bestuur op de artistieke en maatschappelijke doelstelling die door de leden geformuleerd zijn.

Het bestuur van de BBK houdt toezicht vanuit de volgende principes:
• Het behartigen van de belangen van de leden van de BBK
• vertrouwen, maar kritisch opbouwend
• rolvastheid en rolbewustzijn

Samenstelling bestuur


Het bestuur heeft vijf leden en is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de coördinator onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
De meerderheid van het bestuur moet bestaan uit leden van de BBK.

Alle leden van het bestuur:

• hebben affiniteit met kunst en cultuur en in het bijzonder met beeldende kunst;
• zijn onafhankelijk en zijn niet op andere wijze, dan die van bestuurslid of BBK lid verbonden met de vereniging
• kunnen vanuit hun eigen expertise een sparringpartner zijn voor de coördinator;
• zijn in staat het algemene, artistieke en zakelijke beleid van de organisatie op hoofdlijnen te kunnen beoordelen;
• beschikken over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
• hebben voldoende tijd om hun taak uit te voeren.
Het bestuur is voldoende divers samengesteld. Daarbij wordt gedacht aan een evenwichtige spreiding ten aanzien van deskundigheid, ervaring en vaardigheden. Maar ook gaat het om geslacht, leeftijd en cultureel diverse achtergronden.

Afzonderlijke profielen


Het huidige bestuurslid heeft een cultureel-inhoudelijk profiel.
Voor de vacatures zoeken we bestuursleden die passen in één van de volgende profielen:

Politiek/ bestuurlijk


Dit bestuurslid is betrokken bij de lokale of regionale politiek of werkzaam op strategisch niveau bij een gemeente of provincie. Specifiek heeft hij/zij kennis van of ervaring met:
• bestuurlijke processen/ governance
• inzicht in ambtelijke processen en procedures
• lokale politiek

Financieel


Dit bestuurslid is eindverantwoordelijk (geweest) op het gebied van financiën of is accountant. Hij of zij heeft kennis van of ervaring met:
• financieel beheer, bedrijfsvoering, risicomanagement
• planning en controlcyclus
• subsidiesystematiek

Artistiek inhoudelijk


Dit bestuurslid is werkzaam als (beeldend) kunstenaar. Hij of zij heeft kennis van of ervaring met:
• de trends en ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst
• de behoeften van makers
• heeft een netwerk in de wereld van beeldende kunst

Communicatie/ marketing


Dit bestuurslid is werkzaam (geweest) op het gebied van communicatie en/of marketing. Hij of zij heeft kennis van of ervaring met:
• Het bereiken van verschillende doelgroepen
• Het zichtbaar maken van de BBK en daarin kunnen adviseren

Procedure en reageren:


Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen we graag voor 15 januari 2021 een korte motivatie en C.V naar ekennef.[antispam].@bbknet.nl.
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek in de laatste twee weken van januari.


 

Openingstijden

De BBK is bereikbaar van di t/m do van 10 – 16 uur.

De specialisten zijn bereikbaar via het telefonisch spreekuur van 14 – 16.

Contact

Heesterveld 58
1102 SB Amsterdam Zuidoost

T. +31 (0)20 – 623 54 56
E. bbk[at]bbknet.nl

Privacybeleid

De BBK verwerkt persoonsgegevens, lees ons privacybeleid (pdf) voor meer informatie.

KvK 40530026

IBAN NL 71 INGB 0000 5834 58