bbk-logo-rood-transparent
 

Aangesloten bij

De BBK is aangesloten bij verschillende organisaties en werkt samen met collega-organisaties om ervoor te zorgen dat de beroepspraktijk van beeldend kunstenaars kan verbeteren. De BBK onderhoudt contacten met Tweede Kamerleden, andere politici en met beleidsmakers op verschillende niveaus, om bij te dragen aan een goede visie op de beeldende kunst en het kunstenaarschap, en om de concrete situatie van autonoom werkende, beeldend kunstenaars kenbaar te maken.
bestuur-en-beleid

Vragen

De ledenvergadering stelt het beleid vast; het bestuur en landelijk bureau voeren het uit.
Heb je vragen over het beleid van de BBK? Mail ons dan via bbk[at]bbknet.nl

logo-kunsten92

Kunsten '92

Kunsten ’92 is de belangenorganisatie voor de hele culturele en creatieve sector, met meer dan 400 leden uit alle disciplines: van de kunsten tot nieuwe media, design, musea en monumenten, en van makers tot organisaties. Met een gezamenlijke stem versterken we het maatschappelijke en politieke klimaat voor cultuur in Nederland.

logo-iaa

IAA Wereldwijd en IAA Europe

De BBK is sinds 2009 aangesloten bij de IAA (International Association of Art), het grootste onafhankelijke netwerk van beeldend kunstenaars ter wereld. Binnen de IAA is de BBK aangesloten bij de IAA Europe.

De International Association of Art (IAA) Europe is een netwerk van ongeveer 40 nationale lidorganisaties binnen Europa, die professionele beeldende kunstenaars vertegenwoordigen.

Het is een van de vijf culturele regio's (Afrika, Arabische staten, Azië en de Stille Oceaan, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, Europa) van de International Association of Art (IAA), de grootste internationale niet-gouvernementele vereniging van beeldende kunstenaars, met meer dan 100 lidorganisaties wereldwijd. De IAA ondersteunt internationale samenwerking en artistieke uitwisseling, vrij van elke esthetische, politieke of andere vooringenomenheid en heeft tot doel de economische en sociale positie van kunstenaars op nationaal en internationaal niveau te verbeteren.

BKNL

BKNL

Beeldende Kunst Nederland (BKNL) is een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland. De verschillende BKNL-partners trekken gezamenlijk op in het beijveren van een steviger draagvlak voor de beeldende kunst. In dat kader verzorgt BKNL onder andere op maat gemaakte werkbezoeken van politici aan kunstenaars en kunstinstellingen.

Federatie Beeldrechten

Auteursrechtenorganisatie Pictoright richt samen met de BBK, BNO, Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK), DuPho, Kunstenbond en NVJ-NVF de Federatie Beeldrechten op. Met dit nieuwe samenwerkingsverband willen zij de exploitatie van beeldrechten voor en door de betrokken makers versterken en hun positie verbeteren.

Meer informatie

logo-creatieve-coalitie

Creatieve Coalitie

Vijfenveertig organisaties, beroeps- en belangenorganisaties, van alle werkenden – makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers hebben hun krachten gebundeld en de Creatieve Coalitie opgericht.

De Creatieve Coalitie draagt concreet bij aan het verbeteren van de sociaal-economische arbeidsomstandigheden van werkenden.

Door bundeling van krachten en meer onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling kunnen we de stem van makers (inclusief vrije beroepsuitoefenaars) en alle andere werkenden beter vertegenwoordigen en hun positie dusdanig verbeteren dat iedereen het in zijn of haar beroepspraktijk én portemonnee merkt. Samen sta je sterker.


 

leenrecht

Stichting Leenrecht

Als auteursrechtelijk beschermde werken (bijvoorbeeld boeken, muziek, films of kunst) ter beschikking worden gesteld door middel van uitlenen, dienen de rechthebbenden zoals schrijvers, vertalers, illustratoren, musici, regisseurs en uitgevers, een billijke vergoeding te ontvangen. Het recht op deze vergoeding heet leenrecht.
De Stichting Leenrecht is door de minister aangewezen om deze wettelijke vergoeding te innen.

Meer informatie


Vertegenwoordigers

Annelinde de Jong

Penningmeester/ BBK-lid/ BKNL

Sofia Kapnissi

Coördinator buitenland/ BBK-lid

Paul Dikker

Stichting Leenrecht/ BBK-lid

Fenneke Voorsluis

Bureaucoördinator/ Federatie Beeldrechten

Paul Combrink

Creatieve Coalitie/ BBK-lid

Jonna van 't Hof

Juridisch adviseur/ Federatie Beeldrechten

 

Telefonisch spreekuur

De BBK is telefonisch bereikbaar op
ma t/m do van 10-12 uur op 020 - 623 5456.

Contact

Heesterveld 58
1102 SB Amsterdam Zuidoost

T. +31 (0)20 – 623 54 56
E. bbk[at]bbknet.nl

Volg ons op

Privacybeleid

De BBK verwerkt persoonsgegevens, lees ons privacybeleid (pdf) voor meer informatie.

KvK 40530026

IBAN NL 71 INGB 0000 5834 58